Giới thiệu về chúng tôi.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VMART

Công ty Cổ phần VMart được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 0314330947 ngày 04 tháng 4 năm 2017, trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 286, Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Với chức năng chính là tư vấn đầu tư, xây dựng công trình dân dụng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, kinh doanh nhà ở, dịch vụ quản lý, khai thác chợ.

Mỗi thành công của Công ty VMart đã và đang được xây dựng trên nền tảng văn hoá của người VMart. Văn hoá VMart được mỗi thành viên của VMart vun đắp, xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển với phương châm “Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”. Tại VMart mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó lâu dài và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò vị trí nào, chúng ta luôn tự hào là người VMart.

Trên cơ sở đó, việc ban hành sổ tay Văn hóa doanh nghiệp VMart nhằm đào tạo và rèn luyện cách ứng xử văn hoá của VMart, điều chỉnh và hoàn thiện hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử từ cấp quản lý đến nhân viên những chuẩn mực ứng xử chuyên nghiệp, tự tin, văn minh, lịch sự, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và với xã hội, tạo điều kiện cho từng cấp quản lý và nhân viên phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

Việc học tập, nghiên cứu và tuân thủ các cam kết, quy tắc, quy định trong Văn hóa Doanh nghiệp VMart sẽ đem lại lợi ích và giá trị cho bản thân mỗi thành viên của VMart và cho Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng mỗi thành viên của VMart sẽ gương mẫu, tự giác thực hiện những cam kết, quy tắc, quy định trong văn hóa doanh nghiệp này.